top of page

Vibrāciju monitorings

Vibrāciju monitorings 1
Vibrāciju monitorings 2

Ēku vibrāciju monitoringam tiek izmantota speciāli būvniecības vibrāciju monitoringam paredzētā stacija ar iebūvētu ģeofonu, kas mērā vibrācijas ātrumu un frekvenci trīs savstarpēji perpendikulārās asīs saskaņā ar atbilstošajiem standartiem. 

Monitorings tiek veikts nepārtraukti (24/7), analizējot rezultātus atbilstoši jebkuriem starptautiskajā praksē izmantojamiem ēku vibrāciju novērtēšanas kritērijiem (frekvences atkarīgie kritēriji). Monitoringa stacija periodiski nosūta datus uz serveri, un rezultātu apkopojums (atskaites vai grafiskā veidā) tiek pieejams jebkurā laikā iesaistītajām pusēm. 

Pārsniedzot iepriekšnoteiktos vibrāciju līmeņus, sistēma nosūtu brīdinājumus (uz e-pastiem vai mobilajiem telefoniem), ja ir pieejams mobilā tīkla signāls. 

Sistēma darbojas pilnībā autonomi (t.i. nav nepieciešams elektrokabeļu pieslēgums).

bottom of page