top of page

Ēku tehniskā apsekošana, izpēte, ekspertīze

SIA "Hansaprojekts"
SIA "Hansaprojekts"
SIA "Hansaprojekts"
SIA "Hansaprojekts"
SIA "Hansaprojekts"
SIA "Hansaprojects", ēku tehniskā apsekošana, izpēte, ekspertīze

Ēku tehniskā apsekošana ir to tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss, kas pamatojas uz LBN 405 - 15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām. 

Ēkas apseko:

 • periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem;
 • pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem
  normatīvajiem aktiem;
 • pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma);
 • citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

Apsekošanas pamats ir būves vizuālā apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus, savāc, apkopo un analizē iepriekšējo gadu apsekošanas materiālus. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai tehniskajai izpētei. Tā ir nepieciešama, ja vizuālās apskates laikā konstatēti (fiksēti) redzami būves bojājumi, kas mazina ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, ja nepieciešama apsekošanas darbu augstāka detalizācijas pakāpe (parasti – raksturlielumu noteikšanai projektēšanas darbiem), un lai precizēt apstākļus.

Atkarībā no apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifikas izpētei lietojam sekojošas metodes:

 • veidojam atsegumus vai urbumus, veicam zondāžas, uzmērīšanu un fotofiksāciju; 
 • konstrukciju nestspējas noteikšanai izmantojam kontroles mērinstrumentus, lietojam speciālas materiālu nesagraujošās metodes un pārbaudām materiālu stiprību laboratorijā; 
 • konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģiskos bojājumus nosakām veicot paraugu mikoloģisko pārbaudi laboratorijā; 
 • apsekojam segto konstrukciju defektus un bojājumus.

Lai precizētu apstākļus un iegūtu attiecīgos raksturlielumus, tehniskās apsekošanas ietvaros veicam esošo ēku pamatu un grunts pamatnes apsekošanu un izpēti - ģeotehnisko izpēti, kurā ietveram:

 • ģeotehnisko izstrādņu (urbumu, skatrakumu, atsegumu) ierīkošanu; 
 • ģeotehnisko izpēti ar lauka metodēm (piemēram ar statisko zondēšanu); 
 • virszemes un pazemes ūdeņu un grunts laboratorijas analīžu metožu izvēli un veikšanu;
 • iegūto materiālu apstrādi un analīzi.

Apsekošanas rezultāti tiek apkopoti tehniskās apsekošanas atzinumā, kuram tiek pievienoti šādi apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli:

 • konstrukciju apsekošanas kartogrammas;
 • uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu detalizētas apsekošanas zīmējumi, atsegumu detaļu zīmējumi;
 • esošo konstrukciju pārbaudes aprēķini;
 • fotoattēli ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas);
 • specializēto dienestu sastādītie akti un citi dokumenti (monitoringa rezultāti, laboratorijas pārskati, ekspertu atzinumi);
 • tehniskie risinājumi konstatēto nepilnību novēršanai.

 

Virknē gadījumos veicam profesionālo pārbaudi - ēku ekspertīzi, kuras mērķis ir dot pamatotu atzinumu par veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Nozīmīgākie objekti, kuros mūsu būvinženieri veica tehnisko apsekošanu

SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana
SIA "Hansaprojekts", ēku apsekošana

Kulta ēkas (CC 1272)

 • Brāļu kapi. Saimniecības ēkas   2001

   

 • Tirzas baznīca. 2002

   

 • Sinagoga Rīgā, Peitavas ielā 6/8 2009

   

 • Sv.Jāņa Priekšteča pareizticīgo baznīca Rīgā, Kalna ielā 21. 2010

   

 • Visu Svēto pareizticīgo baznīca Rīgā, Katoļu ielā 12 2011

   

Nepabeigtas jaunbūves

 • Ēka Rīgā, Līduma ielā 3 2004

 

 

Biroju ēkas (CC 1220)

 

 • LATTELECOM ēka Rīgā, Brīvības ielā 33  1996

   

 • LR Finanšu ministrijas ēka Rīgā, Smilšu ielā 1 1997

   

 • Latvijas bankas ēka Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 2a 1997

   

 • LATTELECOM administratīvā ēka Rīgā, Kleistu ielā 5 1998

   

 • Bankas ēka Rīgā, Smilšu ielā 6 1998

   

 • Administratīvā (VID) ēka Jelgavā, Mātera ielā 55 1998

   

 • Arodbiedrības nams Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 1999

   

 • Bankas ēka Ventspilī, Kuldīgas ielā 25a un 27a 1999

   

 • Administratīvā ēka Rīgā, Basteja bulvārī 1 1999

   

 • LR Valsts kontrole ēka Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 26 1999

   

 • "HANSABANKA" filiāles ēka Rīgā, A.Čaka ielā 73/75 2000

   

 • "PAREX BANKA" filiāles ēka Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142 2000

   

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113 2000

   

 • LR Valsts kase ēka Rīgā, Smilšu ielā 1 2001

   

 • LR Prokuratūras ēka Dobelē, Viestura ielā 10 2001

   

 • Biroju ēka Rīgā, Viestura pros-tā 17 2002

   

 • 1 "PAREX BANKA" ēkas rekonstrukcija Rīgā, Brīvības ielā 148a 2002

   

 • LR Valsts kontrole ēka Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 26 2004

   

 • LR Valsts Ģeoloģijas dienesta ēka Rīgā, Eksporta ielā 5 2004

   

 • Pasta ŠĶIROTAVA ēka Rīgas lidostas teritorijā 2004

   

 • "PAREX BANKA" Talsu filiāles ēka Talsos, Lielā ielā 4 2005

   

 • "PAREX BANKA" Jelgavas filiāles ēka Jelgavā, Raiņa ielā 28 2006

   

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113 2006

   

 • LR VAS „Latvijas jūras administrācija” administratīvā ēka Rīgā, Trijādības ielā 5 2008

   

 • "PAREX BANKA" filiāles ēka Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142 2008

   

 • Administratīvā ēka starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā 2008

   

 • 1 Administratīvās ēkas rekonstrukcija Ogrē, Brīvības ielā 44 2009

   

 • Izdevniecības ēka "Preses nams" Rīgā, Balasta dambī 3 2009

   

 • Administratīvā ēka Rīgā, Amatu ielā 4 2010

   

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113 2010

   

 • Bankas ēka Rīgā, Smilšu ielā 6 2010

   

 • Biroju ēka Rīgā, Merkeļa ielā 21 2011

   

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113 2011

   

 • Administratīvā ēka Rīgā, R.Vāgnera ielā 4 2011

   

 • Administratīvā ēka Rīgā, Skolas ielā 1 2011

   

 • LATTELECOM administratīvā ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 16 2012

   

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (CC 1230)

 • Āgenskalna tirgus Rīgā, Nometņu ielā 64  1900

   

 • Noliktava Ventspilī, Ostas ielā 19  1997

   

 • Rīgas tirdzniecības ostas ēkas Rīgā, Eksporta ielā 6 1998

   

 • Veikala ēka Rīgā, Mastu ielā 4 1998

   

 • Tirdzniecības ēka Vecāķos, Pludmales ielā 9 2004

   

 • SIA "CIDO GRUPA" noliktavas ēka Daugavpilī, Valkas ielā 2c 2008

   

Viesnīcu ēkas (CC 1211)

 • Viesnīca "Latvija" Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 46. 2003

   

 • Viesnīcas "Bāka" ēka Rīgā, Elizabetes ielā 3  2006

   

Sporta halles (CC 1265) un  ēkas masu izklaides pasākumiem (CC 1261)

 • Bijušā Rīgas centrālās lidostas ēka Rīgā, Spilves ielā 1  2000

   

 • Sporta centrs "Mežaparks" Rīgā, A.Sakses ielā 19  2002

   

 • Kuldīgas kultūras nams, Raiņa ielā 21  2002

   

 • Publiskā ēka Rīgā, Marijas ielā 7  2002

   

 • Tenisa klubs Rīgā, Kronvalda bulvārī 2b  2003

   

 • Sporta kompleksa ēka Rīgā, Baldones ielā 7  2003

   

 • Sporta komplekss Saldū, Kalnsētas ielā  2004

   

 • Tenisa centra ēkas un būves Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 16  2007

   

 • "Daugavas" stadions, rietumu tribīnes Rīgā, Augšielā 1  2007

   

Skolas, universitātes (CC 1263)

 • 84.vidusskolas ēka Rīgā, Lielvārdes ielā 141. 1998

   

 • 64.vidusskola, sporta zāle Rīgā, Ūnijas ielā 93  1998

   

 • 60.vidusskolas ēka Rīgā, Vaidavas ielā 6  1999

   

 • LU galvenā ēka Rīgā, Raiņa bulv. 19  1999

   

 • Pļaviņu skolas ēka Daugavas ielā 50/52  2000

   

 • Mērsraga vidusskola  2000

   

 • Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīgā, Kuģu ielā 13  2001

   

 • Skola Rīgā, A.Kalniņa ielā 1a. 2002

   

 • LU galvenā ēka Rīgā, Raiņa bulv. 19  2003

   

 • 193.pirmsskolas ēka Rīgā, Maskavas ielā 266  2004

   

 • Skolas ēka Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 119  2004

   

 • E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas rekonstrukcija Tukumā, Lielā ielā 9  2007

   

 • LU mācību un laboratoriju korpuss Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76  2007

   

 • Ķekavas vidusskola Gaismas ielā 9  2008

   

 • Iecavas novada mūzikas un mākslas skolas ēkas rekonstrukcija  2008

   

 • Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības ēkas  2010

   

 • Liepājas universitātes ēka Rīgā, Lielā ielā 14  2012

   

Bibliotēkas

 • Bibliotēka Nr.9 Rīgā, Brīvības ielā 206   1996

   

 • Latvijas nacionālā bibliotēka. Ēka Rīgā, Anglikāņu ielā 5. 1997

   

 • Latvijas nacionālā bibliotēka. Ēka Rīgā, Kr.Barona ielā 14  1997

   

Slimnīcu vai sabiedriskās aprūpes iestāžu ēkas (CC 1264) 

 • Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas  atsevišķas ēkas Rīgā  1980 - 1990

   

 • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas atsevišķas ēkas Rīgā 1980 - 2000

   

 • Republikas psihoneiroloģijas centrs Rīgā, Aptiekas ielā 7/9 1990

   

 • Rajona centrālā slimnīca Jēkabpilī, A.Pormaļa ielā 125 1998

   

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (CC 1251) 

 • Rīgas dīzeļu rūpnīcas ražošanas un metāllietuves korpusi Ganību dambī 40  1981

   

 • Mēbeļu ražošanas apvienība "Rīga", 3. un 4. korpuss Rīgā, Maskavas ielā 192  1987

   

 • Rīgas dīzeļu rūpnīcas ražošanas un metāllietuves korpusi Ganību dambī 40 1987

   

 • Rīgas gaļas konservu kombināts, korpuss Nr.1 Rīgā, Atlasa ielā 7 1988

   

 • RA "Radiotehnika", ēka И-2 Rīgā, Popova ielā 3  1988

   

 • Ražošanas korpuss Rīgā, Maskavas ielā 240  1997

   

 • AS "Aldaris" vārītavas korpusa ēka Rīgā, Tvaika ielā 44  1997

   

 • AS "Rīgas vīni" kluso vīnu ceha Rīgā, A.Briāna ielā 7, pārsegumi 1997

   

 • TTP 5.depo, galvenās darbnīcas ēka Rīgā, Brīvības ielā 191  1998

   

 • AS "Diena" ražošanas korpuss Rīgā, Mūkusalas ielā 41  1998

   

 • AS "Venden" ražošanas korpuss Rīgā, Ganību dambī 31  1999

   

 • AS "Brocēni" Rīgas termināls Podraga ielā 2  2000

   

 • TTP 5.depo, galvenās darbnīcas ēka Rīgā, Brīvības ielā 191  2000

   

 • AS "Latvijas Balzams" ražošanas korpuss Rīgā, A.Briāna ielā 7  2002

   

 • Liepājas zivju konservu kombināts Roņu ielā 6  2003

   

 • Ražošanas korpuss Rīgā, Brasas ielā 27  2004

   

 • Liepājas zivju konservu kombināts Roņu ielā 6  2004

   

 • Nēģu apstrādes cehs Carnikavā, Zušu ielā 32  2005

   

 • Ražošanas korpuss Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 21  2006

   

 • SIA "Rīgas finieru rūpnīca" ražošanas-administratīvais korpuss Bieķeņsalas ielā 2a  2006

   

 • Ražošanas korpuss Rīgā, Brasas ielā 27  2007

   

 • Agrocentrs Iecavā  2007

   

 • AS "RER" ražošanas korpuss (galvenais) Rīgā, Ganību dambī 31  2007

   

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (CC 1251) 

 • SIA "Līvu alus" ražošanas ēka Liepājā, Ganību ielā 9/11  2008

   

 • AS "Somdaris" Rīgā, Brīvības ielā 109  2008

   

 • Rīgas rajona gāzes regulēšanas stacija  2009

   

 • TEC-2 katlumāja Daugavpilī, Silikātu ielā 8  2011

   

 • AS "RER" ražošanas korpuss (galvenais) Rīgā, Ganību dambī 31  2011

   

Citas nedzīvojamās ēkas (CC 127) un būves 

 • Ventspils ostas tankkuģu balasta ūdeņu attīrīšanas komplekss, filtrēšanas baseini 1999

   

 • Bijušās raķešu bāzes "Taujāni" objekti Kuldīgas raj., Rudbāržu pag 1999

   

 • Salaspils kodolreaktora ēkas  2003

   

 • AS "Rigas siltums" siltumkameru apsekošana  2003

   

 • Skatu tornis Ogrē, dendroloģiskā parkā "Lazdukalni"  2007

   

 • Atsevišķi stāvošais dūmenis Rīgā, Lāčplēša ielā 76  2008

   

 • Elevatora ēka ar silisiem Liepājā, Sliežu ielā 4  2010

   

 • Sakaru mācību centra ēkas (t.sk. pazemes) Siguldā, Miera ielā 15  2011

   

Muzeji un bibliotēkas (CC 1262)

 • 1. Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi (CC 1273)

   

 • Kaucmindes muižas pils  2006

   

 • Dzirnavas Cēsu rajonā, Zaubes pagastā. 2006

   

 • Latvijas Dabas muzeja ēka Rīgā, Kr.Barona ielā 4  2010

   

 • Valdekas pils Jelgavā, Rīgas ielā 12. 2012

   

 • 2. Vecrīgā

   

 • Bijušās muitas dienesta ēka Rīgā, Eksporta ielā 1  1993

   

 • Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 6 1997

   

 • Ēka Rīgā, Kalēju ielā 33/Audēju ielā 13 1998

   

 • Ēka Rīgā, Audēju ielā 8 1998

   

 • Ēka Rīgā, Jaunielā 26 1999

   

 • Ēka Rīgā, Mūku ielā 3  2000

   

 • Ēkas Rīgā, Miesnieku ielā 10, 12 un M.Bīskapa gātē 1 2000

   

 • Ēka Rīgā, Doma laukumā 3 2001

   

 • Mazā Ģilde Rīgā, Amatu ielā 5  2002

   

 • Ēka Rīgā, Torņu ielā 4 ("Jēkaba kazarmas")  2002

   

 • Rīgas Doma baznīca (velvju pārsegumu izpēte)  2005

   

 • Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 20  2008

   

Ugunsgrēki, sprādzieni, avārijas nogruvumi 

 • Rīgas tirdzniecības osta, noliktava Nr.4 (ugunsgrēks)  1980

   

 • "Ventspils koks" KSP cehs (sprādziens).  1987

   

 • R/a "VEF" 4. korpuss (ugunsgrēks)  1989

   

 • Dzīvojamā māja Rīgā, Elvīras ielā 9 (ugunsgrēks)  1996

   

 • Kultūras nams "Rītausma" Rīgā, Kandavas ielā 27 (sprādziens)  1996

   

 • Ēka (2. korpuss) Rīgā, Brīvības ielā 219 (ugunsgrēks)  1998

   

 • 3. vidusskola Jēkabpilī, Slimnīcas ielā 1 (kāpņu nogruvums)  1999

   

 • Lobīšanas cehs Kuldīgā, Iecavas ielā 45 (ugunsgrēks)   2000

   

 • Bijušās rūpnīcas "Sarkanā zvaigzne" ražošanas korpuss Rīgā, Brīvības ielā 193  2001

   

 • Krustpils kultūras nams Rīgas ielā 210/212 (kāpņu nogruvums)  2006

   

Soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri (CC 1274)

 • Brasas cietuma dzīvojamais korpuss Nr.1 Rīgā, Laktas ielā 2/4  1989

   

 • Šķirotavas cietuma ēkas Rīgā, Krustpils ielā 63  2006

   

 • Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs Olainē, Rīgas ielā 10b   2009

   

 • Specskola Cēsīs, Gaujas ielā 23

bottom of page