top of page

Par uzņēmumu

Kopš uzņēmuma dibināšanas 2007.gadā, uzņēmuma darbības jomas ir ēku tehniskā apsekošana un monitorings. Uzņēmums ir unikāls ar savu šauru specializāciju, kas ļauj izpildīt jomas vissarežģītākos uzdevumus augstākajā līmenī. 

Uzņēmums apvieno pazīstamus un pieredzējušos nozares speciālistus. Mūsu darbinieki lieto dažādus specializētus instrumentus, iekārtas un ierīces, t.sk. materiālu nesagraujošai testēšanai. Speciālistiem ir pieejami daudzi arhīvu materiāli, ir uzkrāts plašs kā senās, tā jaunākās profesionālās literatūras klāsts, ka arī dažādi būvizstrādājumu un ēku tipveida sēriju katalogi un albumi. 

Šīs iespējas kopā ar daudzu gadu praksē uzkrāto pieredzi dod pārākumu daudzu uzdevumu profesionālajā risināšanā.

bottom of page