Ēku tehniskā apsekošana, izpēte, ekspertīze

Ēku tehniskā apsekošana ir to tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss, kas pamatojas uz LBN 405 - 15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām. 

Ēkas apseko:

 • periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem;
 • pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem
  normatīvajiem aktiem;
 • pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma);
 • citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

Apsekošanas pamats ir būves vizuālā apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus, savāc, apkopo un analizē iepriekšējo gadu apsekošanas materiālus. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai tehniskajai izpētei. Tā ir nepieciešama, ja vizuālās apskates laikā konstatēti (fiksēti) redzami būves bojājumi, kas mazina ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, ja nepieciešama apsekošanas darbu augstāka detalizācijas pakāpe (parasti – raksturlielumu noteikšanai projektēšanas darbiem), un lai precizēt apstākļus.

Atkarībā no apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta specifikas izpētei lietojam sekojošas metodes:

 • veidojam atsegumus vai urbumus, veicam zondāžas, uzmērīšanu un fotofiksāciju; 
 • konstrukciju nestspējas noteikšanai izmantojam kontroles mērinstrumentus, lietojam speciālas materiālu nesagraujošās metodes un pārbaudām materiālu stiprību laboratorijā; 
 • konstrukciju ārdošo sēnīšu bioloģiskos bojājumus nosakām veicot paraugu mikoloģisko pārbaudi laboratorijā; 
 • apsekojam segto konstrukciju defektus un bojājumus.

Lai precizētu apstākļus un iegūtu attiecīgos raksturlielumus, tehniskās apsekošanas ietvaros veicam esošo ēku pamatu un grunts pamatnes apsekošanu un izpēti - ģeotehnisko izpēti, kurā ietveram:

 • ģeotehnisko izstrādņu (urbumu, skatrakumu, atsegumu) ierīkošanu; 
 • ģeotehnisko izpēti ar lauka metodēm (piemēram ar statisko zondēšanu); 
 • virszemes un pazemes ūdeņu un grunts laboratorijas analīžu metožu izvēli un veikšanu;
 • iegūto materiālu apstrādi un analīzi.

Apsekošanas rezultāti tiek apkopoti tehniskās apsekošanas atzinumā, kuram tiek pievienoti šādi apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli:

 • konstrukciju apsekošanas kartogrammas;
 • uzmērījumu skices, atsevišķu būves daļu, būvizstrādājumu vai elementu detalizētas apsekošanas zīmējumi, atsegumu detaļu zīmējumi;
 • esošo konstrukciju pārbaudes aprēķini;
 • fotoattēli ar aprakstiem un komentāriem (būve, tās fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas);
 • specializēto dienestu sastādītie akti un citi dokumenti (monitoringa rezultāti, laboratorijas pārskati, ekspertu atzinumi);
 • tehniskie risinājumi konstatēto nepilnību novēršanai.

Virknē gadījumos veicam profesionālo pārbaudi - ēku ekspertīzi, kuras mērķis ir dot pamatotu atzinumu par veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Nozīmīgākie objekti, kuros mūsu būvinženieri veica tehnisko apsekošanu

Kulta ēkas (CC 1272)

 • Brāļu kapi. Saimniecības ēkas  

  2001

 • Tirzas baznīca

  2002

 • Sinagoga Rīgā, Peitavas ielā 6/8

  2009

 • Sv.Jāņa Priekšteča pareizticīgo baznīca Rīgā, Kalna ielā 21

  2010

 • Visu Svēto pareizticīgo baznīca Rīgā, Katoļu ielā 12

  2011

Nepabeigtas jaunbūves

 • Ēka Rīgā, Līduma ielā 3

  2004

Biroju ēkas (CC 1220)

 • LATTELECOM ēka Rīgā, Brīvības ielā 33                                           

  1996

 • LR Finanšu ministrijas ēka Rīgā, Smilšu ielā 1

  1997

 • Latvijas bankas ēka Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 2a

  1997

 • LATTELECOM administratīvā ēka Rīgā, Kleistu ielā 5

  1998

 • Bankas ēka Rīgā, Smilšu ielā 6

  1998

 • Administratīvā (VID) ēka Jelgavā, Mātera ielā 55

  1998

 • Arodbiedrības nams Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31

  1999

 • Bankas ēka Ventspilī, Kuldīgas ielā 25a un 27a

  1999

 • Administratīvā ēka Rīgā, Basteja bulvārī 1

  1999

 • LR Valsts kontrole ēka Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 26

  1999

 • "HANSABANKA" filiāles ēka Rīgā, A.Čaka ielā 73/75

  2000

 • "PAREX BANKA" filiāles ēka Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142

  2000

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113

  2000

 • LR Valsts kase ēka Rīgā, Smilšu ielā 1

  2001

 • LR Prokuratūras ēka Dobelē, Viestura ielā 10

  2001

 • Biroju ēka Rīgā, Viestura pros-tā 17

  2002

 • 1 "PAREX BANKA" ēkas rekonstrukcija Rīgā, Brīvības ielā 148a

  2002

 • LR Valsts kontrole ēka Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 26

  2004

 • LR Valsts Ģeoloģijas dienesta ēka Rīgā, Eksporta ielā 5

  2004

 • Pasta ŠĶIROTAVA ēka Rīgas lidostas teritorijā

  2004

 • "PAREX BANKA" Talsu filiāles ēka Talsos, Lielā ielā 4

  2005

 • "PAREX BANKA" Jelgavas filiāles ēka Jelgavā, Raiņa ielā 28

  2006

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113

  2006

 • LR VAS „Latvijas jūras administrācija” administratīvā ēka Rīgā, Trijādības ielā 5

  2008

 • "PAREX BANKA" filiāles ēka Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142

  2008

 • Administratīvā ēka starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā

  2008

 • 1 Administratīvās ēkas rekonstrukcija Ogrē, Brīvības ielā 44

  2009

 • Izdevniecības ēka "Preses nams" Rīgā, Balasta dambī 3

  2009

 • Administratīvā ēka Rīgā, Amatu ielā 4

  2010

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113

  2010

 • Bankas ēka Rīgā, Smilšu ielā 6

  2010

 • Biroju ēka Rīgā, Merkeļa ielā 21

  2011

 • Republikas prokuratūras ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 113

  2011

 • Administratīvā ēka Rīgā, R.Vāgnera ielā 4

  2011

 • Administratīvā ēka Rīgā, Skolas ielā 1

  2011

 • LATTELECOM administratīvā ēka Rīgā, Dzirnavu ielā 16

  2012

 • Ēkas rekonstrukcija Vecrīgā, Kaļķu ielā 20

  2011

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (CC 1230)

 • Āgenskalna tirgus Rīgā, Nometņu ielā 64                              

  1900

 • Noliktava Ventspilī, Ostas ielā 19

  1997

 • Rīgas tirdzniecības ostas ēkas Rīgā, Eksporta ielā 6

  1998

 • Veikala ēka Rīgā, Mastu ielā 4

  1998

 • Tirdzniecības ēka Vecāķos, Pludmales ielā 9

  2004

 • SIA "CIDO GRUPA" noliktavas ēka Daugavpilī, Valkas ielā 2c

  2008

 • Tirdzniecības ēka Rīgā, Marijas ielā 6

  2012

Viesnīcu ēkas (CC 1211)

 • Viesnīca "Latvija" Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 46

  2003

 • Viesnīcas "Bāka" ēka Rīgā, Elizabetes ielā 3

  2006

 • Viesnīcas ēkas Rīgā, Aspazijas bulv. 36 un 38

  2012

Sporta halles (CC 1265) un  ēkas masu izklaides pasākumiem (CC 1261)

 • Bijušā Rīgas centrālās lidostas ēka Rīgā, Spilves ielā 1

  2000

 • Sporta centrs "Mežaparks" Rīgā, A.Sakses ielā 19

  2002

 • Kuldīgas kultūras nams, Raiņa ielā 21

  2002

 • Publiskā ēka Rīgā, Marijas ielā 7 

  2002

 • Tenisa klubs Rīgā, Kronvalda bulvārī 2b

  2003

 • Sporta kompleksa ēka Rīgā, Baldones ielā 7

  2003

 • Sporta komplekss Saldū, Kalnsētas ielā

  2004

 • Tenisa centra ēkas un būves Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 16

  2007

 • "Daugavas" stadions, rietumu tribīnes Rīgā, Augšielā 1

  2007

 • Mežaparka Lielā estrāde Rīgā, Ostas prospektā

  .......

Skolas, universitātes (CC 1263)

 • 84.vidusskolas ēka Rīgā, Lielvārdes ielā 141

  1998

 • 64.vidusskola, sporta zāle Rīgā, Ūnijas ielā 93

  1998

 • 60.vidusskolas ēka Rīgā, Vaidavas ielā 6

  1999

 • LU galvenā ēka Rīgā, Raiņa bulv. 19

  1999

 • Pļaviņu skolas ēka Daugavas ielā 50/52

  2000

 • Mērsraga vidusskola

  2000

 • Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīgā, Kuģu ielā 13

  2001

 • Skola Rīgā, A.Kalniņa ielā 1a

  2002

 • LU galvenā ēka Rīgā, Raiņa bulv. 19

  2003

 • 193.pirmsskolas ēka Rīgā, Maskavas ielā 266

  2004

 • Skolas ēka Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 119

  2004

 • E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas rekonstrukcija Tukumā, Lielā ielā 9

  2007

 • LU mācību un laboratoriju korpuss Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76

  2007

 • Ķekavas vidusskola Gaismas ielā 9

  2008

 • Iecavas novada mūzikas un mākslas skolas ēkas rekonstrukcija

  2008

 • Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības ēkas

  2010

 • Liepājas universitātes ēka Rīgā, Lielā ielā 14

  2012

 • Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkas Rīgā, Bruņinieku ielā 24a

  2012

Bibliotēkas

 • Bibliotēka Nr.9 Rīgā, Brīvības ielā 206                                          

  1996

 • Latvijas nacionālā bibliotēka. Ēka Rīgā, Anglikāņu ielā 5

  1997

 • Latvijas nacionālā bibliotēka. Ēka Rīgā, Kr.Barona ielā 14

  1997

 • Kultūras nama-bibliotēkas ēka Viļānos

  2011

Slimnīcu vai sabiedriskās aprūpes iestāžu ēkas (CC 1264) 

 • Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas  atsevišķas ēkas Rīgā 

  1980 - 1990

 • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas atsevišķas ēkas Rīgā

  1980 - 2000

 • Republikas psihoneiroloģijas centrs Rīgā, Aptiekas ielā 7/9

  1990

 • Rajona centrālā slimnīca Jēkabpilī, A.Pormaļa ielā 125

  1998

 • Rīgas 1. slimnīcas 8. korpusa ēka Rīgā, Bruņinieku ielā 5

  2011

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (CC 1251) 

 • Rīgas dīzeļu rūpnīcas ražošanas un metāllietuves korpusi Ganību dambī 40 

  1981

 • Mēbeļu ražošanas apvienība "Rīga", 3. un 4. korpuss Rīgā, Maskavas ielā 192

  1987

 • Rīgas dīzeļu rūpnīcas ražošanas un metāllietuves korpusi Ganību dambī 40

  1987

 • Rīgas gaļas konservu kombināts, korpuss Nr.1 Rīgā, Atlasa ielā 7

  1988

 • RA "Radiotehnika", ēka И-2 Rīgā, Popova ielā 3

  1988

 • Ražošanas korpuss Rīgā, Maskavas ielā 240

  1997

 • AS "Aldaris" vārītavas korpusa ēka Rīgā, Tvaika ielā 44

  1997

 • AS "Rīgas vīni" kluso vīnu ceha Rīgā, A.Briāna ielā 7, pārsegumi

  1997

 • TTP 5.depo, galvenās darbnīcas ēka Rīgā, Brīvības ielā 191

  1998

 • AS "Diena" ražošanas korpuss Rīgā, Mūkusalas ielā 41

  1998

 • AS "Venden" ražošanas korpuss Rīgā, Ganību dambī 31

  1999

 • AS "Brocēni" Rīgas termināls Podraga ielā 2

  2000

 • TTP 5.depo, galvenās darbnīcas ēka Rīgā, Brīvības ielā 191

  2000

 • AS "Latvijas Balzams" ražošanas korpuss Rīgā, A.Briāna ielā 7

  2002

 • Liepājas zivju konservu kombināts Roņu ielā 6

  2003

 • Ražošanas korpuss Rīgā, Brasas ielā 27

  2004

 • Liepājas zivju konservu kombināts Roņu ielā 6

  2004

 • Nēģu apstrādes cehs Carnikavā, Zušu ielā 32

  2005

 • Ražošanas korpuss Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 21

  2006

 • SIA "Rīgas finieru rūpnīca" ražošanas-administratīvais korpuss Bieķeņsalas ielā 2a

  2006

 • Ražošanas korpuss Rīgā, Brasas ielā 27

  2007

 • Agrocentrs Iecavā

  2007

 • AS "RER" ražošanas korpuss (galvenais) Rīgā, Ganību dambī 31

  2007

 • Bijušais konservu rūpnīcas cehs Sabilē, Rīgas ielā 16

  2008

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (CC 1251) 

 • SIA "Līvu alus" ražošanas ēka Liepājā, Ganību ielā 9/11

  2008

 • AS "Somdaris" Rīgā, Brīvības ielā 109

  2008

 • Rīgas rajona gāzes regulēšanas stacija

  2009

 • TEC-2 katlumāja Daugavpilī, Silikātu ielā 8

  2011

 • AS "RER" ražošanas korpuss (galvenais) Rīgā, Ganību dambī 31

  2011

 • Ēkas ražošanas teritorijā Rīgā, Rustēnu ielā 1

  2012

Citas nedzīvojamās ēkas (CC 127) un būves 

 • Ventspils ostas tankkuģu balasta ūdeņu attīrīšanas komplekss, filtrēšanas baseini

  1999

 • Bijušās raķešu bāzes "Taujāni" objekti Kuldīgas raj., Rudbāržu pag

  1999

 • Salaspils kodolreaktora ēkas

  2003

 • AS "Rigas siltums" siltumkameru apsekošana

  2003

 • Skatu tornis Ogrē, dendroloģiskā parkā "Lazdukalni"

  2007

 • Atsevišķi stāvošais dūmenis Rīgā, Lāčplēša ielā 76

  2008

 • Elevatora ēka ar silisiem Liepājā, Sliežu ielā 4

  2010

 • Sakaru mācību centra ēkas (t.sk. pazemes) Siguldā, Miera ielā 15

  2011

 • Ādažu nacionālā mācību centra ēkas

  2012

Muzeji un bibliotēkas (CC 1262)

 • 1. Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi (CC 1273)

 • Kaucmindes muižas pils

  2006

 • Dzirnavas Cēsu rajonā, Zaubes pagastā

  2006

 • Latvijas Dabas muzeja ēka Rīgā, Kr.Barona ielā 4

  2010

 • Valdekas pils Jelgavā, Rīgas ielā 12

  2012

 • 2. Vecrīgā

 • Bijušās muitas dienesta ēka Rīgā, Eksporta ielā 1

  1993

 • Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 6

  1997

 • Ēka Rīgā, Kalēju ielā 33/Audēju ielā 13

  1998

 • Ēka Rīgā, Audēju ielā 8

  1998

 • Ēka Rīgā, Jaunielā 26

  1999

 • Ēka Rīgā, Mūku ielā 3

  2000

 • Ēkas Rīgā, Miesnieku ielā 10, 12 un M.Bīskapa gātē 1

  2000

 • Ēka Rīgā, Doma laukumā 3

  2001

 • Mazā Ģilde Rīgā, Amatu ielā 5

  2002

 • Ēka Rīgā, Torņu ielā 4 ("Jēkaba kazarmas")

  2002

 • Rīgas Doma baznīca (velvju pārsegumu izpēte)

  2005

 • Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 20

  2008

 • Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 20

  2010

Ugunsgrēki, sprādzieni, avārijas nogruvumi 

 • Rīgas tirdzniecības osta, noliktava Nr.4 (ugunsgrēks)                                        

  1980

 • "Ventspils koks" KSP cehs (sprādziens)

  1987

 • R/a "VEF" 4. korpuss (ugunsgrēks)

  1989

 • Dzīvojamā māja Rīgā, Elvīras ielā 9 (ugunsgrēks)

  1996

 • Kultūras nams "Rītausma" Rīgā, Kandavas ielā 27 (sprādziens)

  1996

 • Ēka (2. korpuss) Rīgā, Brīvības ielā 219 (ugunsgrēks)

  1998

 • 3. vidusskola Jēkabpilī, Slimnīcas ielā 1 (kāpņu nogruvums)               

  1999

 • Lobīšanas cehs Kuldīgā, Iecavas ielā 45 (ugunsgrēks)                       

  2000

 • Bijušās rūpnīcas "Sarkanā zvaigzne" ražošanas korpuss Rīgā, Brīvības ielā 193

  2001

 • Krustpils kultūras nams Rīgas ielā 210/212 (kāpņu nogruvums)

  2006

 • Restorāns "Vārava" Saulkrastos, Ainažu ielā (ugunsgrēks)

  2009

Soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri (CC 1274)

 • Brasas cietuma dzīvojamais korpuss Nr.1 Rīgā, Laktas ielā 2/4

  1989

 • Šķirotavas cietuma ēkas Rīgā, Krustpils ielā 63

  2006

 • Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs Olainē, Rīgas ielā 10b

  2009

 • Specskola Cēsīs, Gaujas ielā 23

Sazināties ar mums